Month: May 2021

  • Klämmig replik

    Klämmig replik

    Ibland är det som sägs av ett barn så gulligt så det behålls i filmen trots att det kanske inte var en så värst klämmig replik som barnet yttrade. (Ur Kalle på Spången 1939.)