Coropuna

Coropuna, glaciären som förser Castilla Media med vatten beräknas minska med 1 km³ varje år vilket är oroväckande snabbt.