Coropuna, glaciären som förser Castilla Media med vatten beräknas minska med 1 km³ varje år vilket är oroväckande snabbt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.