När man tecknar

July 17, 2021

När man tecknar folk som stickar så är det bra om man har ett hum om hur stickorna är riktade.


admin