Vem är Stanley Sjöblom?

December 19, 2002

Stanley Sjöblom är en tragiskt förbisedd svensk stumfilmare, främst verksam på 60 och 70-talet, som förtjänar mycket mer uppmärksamhet och erkännande än svenska filmindustrin velat ge honom.


admin