Stanley Sjöblom är en tragiskt förbisedd svensk stumfilmare, främst verksam på 60 och 70-talet, som förtjänar mycket mer uppmärksamhet och erkännande än svenska filmindustrin velat ge honom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.