Konstnär och kurator BLOT (Roberto N Peyre) beskriver konstprojektet XISM:

Den 11 februari var det premiär för utställningen VODOU på Etnografiska Museet i Stockholm.Utställningen är en unik storsatsning för Etnografiska, och ett sätt att försöka spegla en specifik samtida kultur som en del av en större helhet socialt, geografiskt och politiskt. Utställningen tangerar ytterst reella erfarenheter och frågeställningar rörande å ena sidan etnicitet, kolonialitet, sociologi och etik. Men å andra sidan rörs det även upp en hel del frågor och behov som tangerar metafysik, ritual, aktivism och estetik bortom både 1:a, 2:a, 3:e och 4:e världen.


Min roll i den pågående utställningen är dels att fungera som en slags rådgivare i allmänhet genom inblick i vodou och haitisk kultur, men jag jobbar främst med att i egenskap av konstnär/curator (under namnet BLOT) sammanställa ett konstprogram som skall gå parallellt med utställningen under våren och sommaren. Konstprogrammet går under namnet XISM; en slags neologism som refererar till sexism, exotism, exorcism, häxeri, Malcolm X eller vad du vill som kalibrerar re-presentation i essens.

Centralt i projektet är en residens för tre haitiska konstnärer ur konstkollektivet Atis Rezistans från Port au Prince. De tre konstnärerna Andre Eugene, Jean Hérard Celeur och Racine Polycarpe skall arbeta platsspecifikt på museet/i museiträdgården mellan 4- 21 april. Programmet innefattar även en generös serie föreläsningar, musikevent och screenings. XISM i sina olika manifestationer pågår fram till 21 aug.


Konstprogrammet är även tänkt att innefatta ett kärnfullt och fruktbart möte mellan haitisk konst/kultur och svensk konst/kultur. Jag har då valt en skara särpräglade svenska konstnärer och verk utifrån idéer om konstnärliga praktiker som tydligt arbetar med, kring och genom strategier av subjektformation, och dessutom med något oblyga förhållanden till metafysik/ontologi. Jag är framförallt intresserad av vad de performativa och rituella dimensionerna i konstverken kan åstadkomma när friktionen sker på och i relation till ett etnografiskt museum och vice versa. Vår förhoppning är att skapa forum för spirituell handling och dialog i gränslandet mellan etnografier, andligheter och samtidskonst.

De svenska konstnärerna är Nadine Byrne, Josef Bull, Valeria Montti Colque, Magnus Mattsson, Steven Cuzner och Leif Elggren.

Roberto N Peyre