• Overall Category

    Den 20 januari 1952

    Den 20 januari 1952, klockan 7.20 på kvällen, gick två sergeanter, båda informationsspecialister, nedför en väg på Fairchilds flygbas, nära Spokane, Washington. Plötsligt lade de båda märke till ett stort, blåvitt klotformigt föremål, som närmade sig österifrån. De stannade och iakttog det noggrant, därför att flera UFO:n hade rapporterats av piloter från flygbasen under de gångna få månaderna. Sergeanterna hade antecknat rapporterna om dessa tidigare observationer.Föremålet for med en måttligt hög fart i en horisontell kurs.Då det passerade norr om deras position och försvann i väster,såg sergeanterna att det hade en blå svans. Vid inget tillfälle hörde de något ljud. De noterade vissa landmärken, som föremålet hade flugit över, och…